Vijesti

Zločini feminizma

U periodu izgradnje ličnosti kod vjernica, kada ima mnogo zla koje nam se predstavlja kao dobro, one će se naći na raskrsnici izmedju dobra (islam) i zla (feminiziam). Zapadnjački način života veoma dug period pokušava da predstavi islam kao nešto što je loše pa i pokretom koji se danas naziva feminizam. Feminizam je pokret koji zagovara društvenu, ekonomsku i političku ravnopravnost medju polovima. Glavni cilj feminizma je da se ostvari jednakost izmedju muškarca i žene. Mi smo kod Allaha jednaki, ali biološki se žene razlikuju od muškaraca. Kako Uzvišeni Allah nas poznaje mnogo bolje nego što mi poznajemo sami sebe, On je muškarcima dao obaveze koje odgovaraju muškoj prirodi, kao što je i ženi dao obaveze koje odgovaraju ženskoj prirodi, i time je učinio da muškarci i žene budu ravnopravni. Sa druge strane feminizam smatra da žena može i treba raditi ono što muškarac radi, a to znači da i žena treba raditi teške poslove poput izgradnje kuća, kopanja u rudnicima itd. Islam je uzdigao ženu iznad svakog vida opterećena i dao joj ono što će je učiniti da se osjeća spokojno i sigurno.O ovom zapadnjačkom pokretu koji sve u svemu ugrožava spokojni život jedne vjernice, pričala je učenica treće godine, Kanita Kurpejović. Ukazavši na blagodati koje je Allah Uzvišeni podario vjernicama Kanita je svoje predavanje završila sljedećim riječima:„Činjenica je da su žene nekad bile ugrožene i da nisu imale prave koje zaslužuju sve dok Allah nije poslao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa Istinom koja dade ženi sve ono što joj pripada. Feminizam je toliko ušao u podsvijest žena da bilo koji drugi način života izgleda neprihvatljiv i došlo je do te mjere da ne vide koliko in feminizam zapravo škodi.  Ovo nam ukazuje da nijedna ideologija koja nastane od strane čovjeka ne može biti savršena i ne može uspostaviti mir. Samo Kur’an i Sunnet imaju tu mogućnost.”

Leave a comment