Vijesti

U okrilju Allahove zaštite

Vjerovanje u Uzvišenog Allaha ima svoje različite koristi. Jedna od njih  je Allahov vilajet –  zaštita i pomoć koju pruža vjernicima. Allah je Velijj, Zaštitnik i Pomagač onih koji u Njega vjeruju. Uzvišeni Allah rekao je u tom kontekstu: “Allah je zaštitnik onih koji vjeruju…”(El-Bekare, 257) „Poslije smo spasavali poslanike Naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je Naša da spasimo vjernike.”  (Junus, 103)

Allahov vilajet shodno imanu

Allahov vilajet, zaštita i pomoć, shodni su imanu, vjerovanju pojedinca. Ukoliko je iman jači, zaštita i pomoć su veći, a ako je slabiji, zaštita i pomoć su slabiji. Odnosno, nepokornost Uzvišenom Allahu i grijesi slabe Allahov vilajet, zaštitu i pomoć.

Na prvom mjestu po stepenu imana jesu Poslanici. Kada su u pitanju Božji poslanici, oni su, bez sumnje, pomognuti od Allaha, dž.š., pogotovu oni od njih kojima je džihad i borba na Allahovom putu bila naređena. Takve Božje poslanike neprijatelji nikada nisu mogli savladati. Onima od Božjih poslanika koji su bili ubijani od strane nevjernika džihad i borba na Allahovom putu nije bila naređena. Allah na mnogo mjesta u Kur’anu opisuje kako je pomogao Svoje poslanike.

Allah, dž.š., je pomogao Nuha, a.s., lađom kada ga je njegov narod u laž ugonio i kaznu prizivao, Allah je pomogao Ibrahima, a.s., protiv naroda nevjerničkog, kralja zulumćara i vatre koju je Ibrahimov narod za njega pripremio. Allah je pomogao Musaa i Haruna kada su išli faraonu, oholom kralju Egipta. Allah je pomogao našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i vjernike koju su bili uz njega protiv mušrika Mekke i tako sačuvao malu skupinu muslimana koja je kasnije osvojila svijet.

Značaj Allahove zaštite

Allahov vilajet, zaštita i pomoć, ima svoj uticaj na život pojedinca i društva:

  1. Izvođenje iz tmina (nevjerstva, mnogoboštva, grijeha, novotarija) na svjetlo (imana, monoteizma, pokornosti, sunneta): “… Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo…” (El-Bekare, 257)
  2. Allahova zaštita. Uzvišeni Allah rekao je: ”Allah doista štiti vjernike…” (Hadž, 38) i rekao je u hadisi kudsijju: ”Ko uznemirava nekoga od Mojih evlija – Ja sam mu objavio rat…” (Buhari)
  3. Allahova ljubav, uputa ka onome što je korisno, uslišavanje dove, pružanje onoga što se traži i zaštita od onoga od čega se boji i onoga što mrzi. Uzvišeni Allah rekao je u Hadisi kudsijju: ”Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jest ono što sam mu propisao. Moj će Mi se rob ustrajno približavati nafilama pa ću ga zavoljeti, a kada ga zavolim, postat ću sluh njegov, kojim sluša, vid njegov, kojim gleda, ruka njegova, kojom radi, noga njegova, kojom hoda. Ako Me upita, dat ću mu, a ako od Mene zaštitu zatraži, doista ću mu je pružiti. Ni oko čega što radim nisam se više dvoumio kao oko duše vjernikove, koja ne voli smrt, a Ja joj ne volim nažao učiniti.” (Buhari)
  4. Odsustvo straha i tuge na dunjaluku i ahiretu: “I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, velik uspjeh biti.“ ( Junus, 62-63). I Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je u hadisu koji bilježi Ebu Davud: „Neće strahovati kada ljudi budu strahovali i neće tugovati kada ljudi budu tugovali“ – a potom je proučio: „I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.“ (Junus, 62)
  5. Allahova milost na Sudnjem danu: “…i sačuvao je devedeset i devet (dijelova) milosti za Svoje evlije, štićenike…” (Ahmed, vjerodostojan)

Za kraj – kada želimo nekoga posavjetovati ili mu nešto kazati, slijedimo praksu Resulullaha, s.a.v.s., i prvo ih upitajmo da li žele da nas poslušaju. Čuvajmo granice koje nam je Allah, dž.š., postavio. Čuvajmo ono što nam je naredio i klonimo se onoga što nam je zabranio.

Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: “Bio sam jedne prilike iza Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je rekao: ‘O mladiću, naučit ću te nekim rečenicama: Čuvaj Allaha – Allah će tebe čuvati. Čuvaj Allaha – vidjet ćeš da je tvoj Gospodar ispred tebe. Kada moliš – moli samo Allaha. Kada pomoć tražiš – traži je samo od Allaha. Znaj kada bi se svi ljudi sastali da ti donesu neku korist, neće ti donjeti korist izuzev one koju je Allah već odredio. Ako se sastanu da ti naude, neće ti nauditi osim u onoj mjeri u kojoj je Allah dozvolio da se desi. Pera su podignuta i stranice su se osušile.’” (Tirmizi, Ahmed)

 

Priredila: Sara Islamović

(Učenički časopis Softa, br 73-74)

Leave a comment