Vijesti

U medresi Gazi Isa-beg održan kviz iz oblasti islamskih nauka i općte informisanosti

medresa kviz znanja (6)U Medresi “Gazi Isa-beg” 29.04.2015 održan finalni kviz iz oblasti islamskih nauka i općte informisanosti. Ova praksa koja se održava u medresi, s ciljem motiviranja učenika da svoje svoje znanje ispolje i da još više ustraju na putu traženja znanja. 1. Muhedin-ef. Latifović – predsjednik komisije 2. Izudin-ef. Eminović 3. Muhedin Hadžić Moderatorica skupa bila je prof. Mejra Džemić. Nakon uvodnog govora predsjednika komisije, ašere je izučio Ensar Latifović, jedan od takmičara. Prisutan je bio direktor Medrese Rešad-ef. Plojović, koji je na početku poselamio učesnike i na kraju uručio nagrade. Direktor je istakao važnost ovih takmičenja i najavio češće organizovanje ovakvih i sličnih događaja. Prvo mjesto je osvojila ekipa: IVb -1 razreda, koja je tačno odgovorila na sva postavljena pitanja. Pobjedničku ekipu su činili: 1. Rožajac Meliha 2. Dacić Halida 3. Kurbašević Sajma Drugo mjesto je osvojila ekipa IIIa-1 razreda, ovu ekipu su činili: IIIa – 1: 1. Bronja Dženan 2. Bećirović Hamza 3. Latifović Ensar Treće mjesto je osvojila ekipa IIa-2, koju si činili: 1. Džinović Azmir 2. Halilović Seid 3. Kurbardović Ramo.

SANA

]]>

Leave a comment