Vijesti

Tribina: “Ustrajnost”

Večeras, 30.11.2022. godine, Sumejja Kojić, učenica četvrte godine, govorila nam je o temi bitnoj za svakog vjernika koji je krenuo stopama Allahovog Poslanika.Uzvišeni Allah je obećao u Kur’anu da će nagraditi prave vjernike. Šta znači biti pravi vjernik? Biti pravi vjernik nije lahko. Pravi vjernik će pri svakom svom koraku nailaziti na razne prepreke. Pa onaj koji se bude vratio Uzvišenom Allahu i od Njega bude tražio pomoć pobijedit će, za razliku od onoga koji se odmeće pri svakoj prepreci. Pravi vjernici odlikovani su ustrajnošću na Allahovom putu pri čemu priželjku Allahovo zadovoljstvo i Njegovu nagradu. O tome Sumejja kaže:„Za one koji su ustrajni na Allahovu putu nema razloga za strah i žalost, jer su vjernici uvijek na dobitku. Najbolje primjere u istrajnosti i dostizanju visokih ciljeva možemo vidjeti kod Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, generacija ashaba i prvih muslimana. Stoga, upornost je pridržavati se cilja i kada smo suočeni sa preprekama. Nije dovoljno krenuti, moraš se pridržavati i biti privržen tome do kraja. Srž toga jeste upravo ta snaga kojom se prelaze sve prepreke, izazovi.”

Leave a comment