Vijesti

Tribina: “Stvaranje kosmosa – jedan od puteva spoznaje Allahove veličine“

Od samog početka čovjek pokušava da shvati prirodu i svoj položaj u njoj. U potrazi za smislom života, mnogi su se okrenuli različitim vjerama. Većina tih vjera je zasnovana na knjigama za koje njihovi sljedbenici smatraju da su božanski nadahnute bez ikakvih dokaza. Islam nije takav. Islam se zasniva na logičkim dokazima i na razumu.23.11.2022. godine učenica treće godine Emina Kurpejović govorila je o naučnim dokazima iz Kur’ana. U svom  predavanju naglasila je da je poenta ove priče ta da se kroz naučne dokaze najbolje spoznaje Allahova dž.š. jedinstvenost, kao i shvatanje da Muhammed s.a.v.s. nije mogao sam izreći tolike činjece u Kur’anu, koje se nakon mnogo vremena obistinjuju  da mu Allah dž.š. nije objavio Časni Kur’an.Svoje predavanje završila je sljedećim riječima uvaženog dr. Adnana Šerifa:„Časni Kur’an je velika mu’džiza koju je Gospodar svjetova kazao, a kosmos je mala mu’džiza koju je Najmilosniji Milosnik stvorio. Atomima, galaksijom i svime medju njima se prostire odjek simfonije, i ne tugujem… Napisah i sabrah ove riječi onoj maloj skupini pametnih ljudi koji žele da čuju, vide, shvate i opomenu se onim što je kazao Gospodar u Kur’ani Kerimu, o svojoj knjizi, svemiru i onim što sadrži, a naukom se Allah najbolje spoznaje i smatra Jedinstvenim.”

 

Leave a comment