Vijesti

Radost i upozorenje

“Ja sam s vama, Ja sve čujem i vidim.” (Ta Ha, 46)

Svijest o Allahovom, dž.š., prisustvu je znak prisustva imana

Allah, dž.š., je Stvoritelj svega i Svjedok svega što se događa. Musliman koji shvata da će se kod Njega svoditi računi, te da On posmatra sva njegova djela, bila javna ili tajna, mora biti oprezan u njihovom činjenju. Smatrao ih on dobrim ili lošim, od Allaha, dž.š., Najuzvišenijeg, ne može zatajiti ni najmanju misao…

Između straha i nade

Kao stvorenja sa svrhom ibadeta svome Stvoritelju, živimo između nade u Njegovu milost i straha od Njegove kazne.
Vjernik treba da bude svjestan vrijednosti riječi ovog prelijepog ajeta, one bi trebale da mu budu pokretač i motivacija, a nikako izgovor za suzdržanost od akcije. U teškoći i nevolji, ove riječi su potpora i ohrabrenje, potvrda da Allah, dž.š., zna naše stanje bolje i od nas samih, te da je tevekkul najbolje rješenje… S druge strane, ove riječi su razlog za strah i borbu za činjenje dobrih djela. Konstruktivna reakcija, strah koji za sobom vuče obazrivost. Ovaj ajet pobija i sve vrste licemjerstva i onaj koji ga je svjestan, svjestan je koliko je ono opasno, a to je ujedno i dio imana – što mu je veća svijest, veći mu je iman. Također, kako rekosmo, ovaj ajet posebno utiče na usavršavanje ahlaka kod vjernika. Sažetak svega jeste da svjesnost Allahovog prisustva budi svijest o Njegovoj ljubavi prema nama, podršci, brizi, ali, i svijest o strahu od Njega, jer, kako kaže: “Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj koji prašta i da sam milostiv, ali i da je kazna Moja, doista, bolna kazna!” (Sura El-Hidžr, 49–50)

Povod objave ajeta

Allah, dž.š., je naredio Musau i Harunu, a.s., da se upute Faraonu jer se ovaj bijaše osilio, te da mu se blagim riječima obrate ne bi li razmislio ili se pobojao. Kada ova dvojica ispoljiše strah od Faraona i njegovog odgovora ili kazne kojom bi ih mogao mučiti, Allah, dž.š., im se obraća ovim divnim riječima koje ulijevaju potporu i snagu. I doista su ove riječi dovoljna motivacija da tražimo od Gospodara koji je jedini Neovisan, da se oslanjamo na Njegovu milost i veličinu.

 

Leave a comment