Vijesti

Pod zaštitom Vladara svih vladara

Čovjek, kao slabašno biće, misli da će spas i utočište naći u nekim drugim stvarima, a zapravo jedini pravi spas i jedino pravo utočište je kod Gospodara. Kao što se u Kur›anu kaže: „Zar Allah nije dovoljan robu Svome?” (Ez-Zumer, 36)

Koliko god ovaj dunjaluk želio da te savlada, koliko god ljudi željeli da te slome, ponize i odgurnu od sebe, spoznat ćeš da će ti Jedini pomagač biti tvoj Gospodar! Allah će te zaštititi i pomoći će ti i kada ti drugi nepravdu čine, i kada si u musibetu i blagostanju, zato što je On Gospodar koji o tebi brine, a zašto? Zato što je On El-Velijj (Zaštitnik) i El-Hafiz (Branitelj).

Savjet Poslanika, a.s.

Kada je Poslanik, s.a.v.s., savjetovao Ibn Abbasa kazao mu je sljedeće riječi: „O mladiću, želiš li da te posavjetujem riječima s kojima će te Allah okoristiti?” “Svakako!” On reče: “Pazi na Allaha, pa će On tebe paziti. Čuvaj Allaha, pa će On tebe čuvati. Kada nešto tražiš, traži od Allaha. I znaj, kada bi se svi ljudi skupili da ti kakvu štetu nanesu, ne bi ti nanijeli osim onoliko koliko ti je Allah propisao, i znaj kada bi se svi ljudi skupili da ti kakvu korist nanesu, ne bi ti nanijeli osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Znaj da je za tebe veliko dobro da osaburaš na onome što ponekad prezireš. Pomoć je sa saburom, radost dolazi nakon žalosti, a proviđenja nakon tegobe.”

Čuvaj Allaha da bi On tebe čuvao

Svi oni kojima je oduzeto neko pravo neka ne misle da Allah neće to pravo vratiti! Ko to ima veću snagu, moć, silu i gordost od Njega Uzvišenog? Znajte, pomoć ljudi ne može se porediti sa Allahovom zaštitom, jer je On taj koji nas štiti i čuva, pa i onda kada se utapamo u grijesima pruža nam ruku spasa i pomoći!

Zato, ne očajavaj! Kazao je naš rahmetli Muftija: “Moraš se boriti, pa makar bio u nekoj jami gdje ti se glas ne čuje”, kao i zlatne riječi: “Poletite iznad ovog jadnog svijeta.” I ne vrti se sve u ljudskim rukama – i ti i ja smo stvoreni od zemlje, na njoj živimo i u nju ćemo se vratiti! Pa zar misliš da ti čovjek koji je bio ništa može nanijeti kakvo zlo? Ne može! Osim Allahovom dozvolom i samo onoliko koliko On propiše. Tvoj i moj Gospodar je Allah! Čuvaj Njega, Njegovu vjeru, pa će i On tebe čuvati, jer je sve u Njegovim rukama, naš život, posao,  djela, sve je kod Njega Svevišnjeg!

Allah, dž.š., će nas uzdići islamom

Drugi pravedni halifa Omer, radijallahu anhu, izgovorio je riječi koje su sadržajnije od stotina tomova knjiga: “Bili smo poniženi i nejaki, pa nas je Allah uzdigao islamom. Ko bude tražio ponos i snagu mimo islama – bit će ponižen.”

Ne postoji nevažan musliman. Svi smo važni i bitni u onome što radimo. Svi čuvamo kapije od neprijatelja svih vrsta, ispunjavajući emanete koje smo preuzeli. Ako pogriješiš, vrata pokajanja su otvorena sve do zadnjeg časa.

“O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovome i na onome svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!” (Sura Jusuf, 101)

 

Autor: Meliha Ademović

Učenički časopis Softa, br. 73-74

Leave a comment