Vijesti

Nasilje nije tabú tema

Nasilje, pogotovo nasilje nad ženama, kompleksni je problem koji se u velikom procentu društva smatra tabú-temom, naročito ako se uzme u obzir da fizičko nasilje nije jedino pogubno, već i psihičko.
O ovoj temi su nam pričale učenice II-b3 odeljenja. Dana 29.11.2022. one su prikazale nasilje na veoma slikovit način, ali i kroz motivacione i poučne tekstove i glumu. Program je vodila Šačić Džemila.
Kur’anske ajete proučila je Lemana Sijarić, prijevod Džemila Balić.
Pisane radove predstavile su Sumeja Plojović, Džemila Orana, Imana Baltić, Lejla Bećirović i Hana Omerović.
Hadise je pročitala Binela Pramenković.
Glavne uloge skeča bile su Aiša Saračević i Džemila Orana.

Leave a comment