Vijesti

Naša obaveza da se borimo nije da bi opstala vjera, već da bismo opstali mi

Kad je pozivao da se brani vakuf Mearif na Hadžetu, rahmetli Muftija je rekao: “Allah je garantovao da će ova vjera opstati. Naša obaveza da se borimo nije da bi opstala vjera, već da bismo opstali mi.”

Ovo su riječi koje bude želju za istinom. Jesmo li se ikada zapitali zbog čega baš da opstanemo mi, a ne da bi opstala vjera? Zato kada bi čovjek tražio odgovor na ovo pitanje, morao bi malo dublje da istraži ovu temu.

Lično vam želim kazati ko smo to “MI” i zbog čega je važan opstanak nas samih.

Ko smo to “MI”? Mi smo narod Sandžaka, one male regije ali ipak snažne. Mi smo ti koji su pretpjeli razna mučenja, pretpjeli doba komunizma kada nisi vjeru mogao slobodno prakticirati, međutim sve smo to izdržali jer kako rekoh, jesmo mala regija ali snažna!

Ali kako smo to uspjeli? Uspjeli smo baš tako što smo opstali “MI” kao narod, kao vjernici, kao Bošnjaci – a znamo kada opstane jedan narod koji je ugrožen opstaje i vjera, a u tom narodu su oni koji su vjerovali u Allaha pa su oni ujedno i najsnažniji ljudi. Namjerno sam uzeo historiju Sandžaka, jer o njoj ima puno toga da se kaže. A upravo vam želim kazati o periodu kojeg će historija Sandžaka i Bošnjaka pamtiti.

Ko je bio Muamer Zukorlić i ponosne sandžaklije koje su opstale uprkos tegobama, to su kao što rekoh najsnažniji ljudi i ponosni sinovi Sandžaka. A kakve je rezultate ta borba donijela? To su rezultati koji nemaju cijenu, koji su se postigli u velikim mukama i nepravdama.

Kakva je to bila borba? To je borba koja se nije vodila ni hladnim, a ni vatrenim oružejm. Na prvi pogled čudna stvar. Međutim, borba našeg Muftije je bila naukom, borba govorom, borba koju neki nikada neće razumjeti. Borba s vlastima… Znamo kada je Novi Pazar imao samo nekoliko oronulih i zastarjelih džamija, veliki grad koji nije imao hafiza Kur’ana, a upravo je to naš Muftija doveo do perfekcije, pa je sada naš ponosni Sandžak pun čuvara Allahove Knjige, veliki broj alima, veliki broj džamija i veliki broj ljudi koji su ponosni što su živjeli i djelovali u vremenu Muftije Muamera Zukorlića.

Sljedeća stvar su vakufi. Šta je to vakuf? Vakuf se terminološki definira kao izuzimanje imovine i njenih plodova i koristi iz pravnog prometa i njeno davanje na Allahovom putu.

Muftija se svojim djelovanjem u politici vratio mnoge vakufe, a neki od njih su: povratak zgrade FIS-a Islamskoj zajednici, vakuf Hadži Hurem – stadion u Novopazarskoj banji i još mnogi ostali.

Zalaganje za istinu je bila neizbježna stvar, kako za Muftiju tako i za ostale članove.

Mnogi mediji, ako ih možemo nazvati tako, iznosili su gnusne laži na Islamsku zajednicu i Muftiju, tako da je borba za istinu bila neizbježna

Muftija Zukorlić je onaj koji se borio da naš narod, naša djeca ne ostanu nepismena.

Upravo je zbog ovog važno da opstanemo “MI” koji želimo promjene, koji vjerujemo i koji se ne bojimo nikog drugog osim Uzvišenog Gospodara.

Upravo smo to “MI” kojima je ostavljen emanet našeg gazije Muftije Muamera Zukorlića da se borimo za opstanak bošnjačkog naroda i vjere.

 

Autor: Irfan Murić, IV-a2

Leave a comment