Vijesti

“Naš uzor je samo jedan”

“Mi nemamo uzore ni među političarima, ni među umjetnicima, ni među sportistima, ni među privrednicima. Imamo samo jedan uzor. On (Resulullah) je naš učitelj (sallallahu alejhi ve sellem).” (Muftija Muamer Zukorlić, rhm)

Piše: Šejma Gicić, IV-b1

“Softa” br. 72, rubrika: Muftijini učenici

 

U islamu ne treba razmišljati kao o vjeri naivnog fatalizma i determinizma. Islam je vjera koja je posvjetila potpuno isto pažnje ovom i budućem svijetu. Allah, džellešanuhu, kaže: ‘Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu’. Naš rahmetli Muftija, gazija i borac na Allahovom putu, u potpunosti je razumio poruku Svevišnjeg Allaha, dželle šanuhu, i radio i gradio na ovom svijetu da bi osigurao sebi budući i vječni.
Za 23 godine uređenja islamske zajednice uspio je sagraditi najsavremeniji obrazovni sistem koji poseduje jedna islamska zajednica. Muftija je svojim likom i djelom slijedio sve moralno-etičke kvalitete i sve ono što je rekao, radio i preporučio da se radi naš Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem.
Svevišnji Allah, džellešanuhu, je slao svoje Poslanike kako bi im bili uzoran primjer u njihovom svakodnevnom životu. Zato Svevišnji Allah, džellešanuhu, kaže o Poslaniku:
Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor!
Stoga, svaki musliman je obavezan da slijedi primjer Božijeg Poslanika. Iz ovog ajeta vidimo da čovjek shodno svojim moralnim kvalitetima, shodno onom što je preovladalo u njegovoj duši, traži sebi uzora u svakodnevnom životu. Kaže Uzvišeni Allah, džellešanuhu:
Uspjeće samo onaj ko je očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!
Vidimo da je Allah, džellešanuhu, duši pokazao put dobra i put zla. Te duše u kojoj preovladava ono što je božansko, etičko i moralno stremi i traži uzora u Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i ono sa čime je on došao, dok duša u kojoj preovladavaju animalne slabosti, pohlepa, gramizivost za ovim svijetom i njegovim pošastima, uzima sebi za uzora Iblisa i sve one koji njega slijede. Postojanje dobrog uzora u životima naroda i da’va je neizbježna potreba, na koju se treba ugledati.
Veliki broj psihologa uzornu osobu definiše kao: “Izabrati neku osobu za uzor znači usvojiti vrijednosti za koje se zalaže. Imati uzor u nekome podrazumijeva i želju da se jednom postane isti takav. Bez uzora nema procesa poistovećivanja, indentifikacije sa drugim, koji je toliko važan za izgradnju nečijeg ja.“
Božiji Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, kaže: “Ostavio sam dvije stvari, ako se budete držali njih, nećete zalutati poslije mene, a to su Kur’an i sunnet.“
U drugom hadisu se kaže: “Držite se mog sunneta i sunneta mojih čestitih halifa.“
Sunnet je tradicija, praksa, ustvari sunnet je put kojim je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem išao. U njemu su spojeni atributi savršenstva. Moramo oponašati Božijeg Poslanika u politici religije i politici svijeta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je savršen primjer u svim aspektima njegove biografije, u vjeri, predanosti, manirima, ponašanju i ophođenju s drugima. Od sunneta Božijeg Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, je da čovjek treba da bude učen, da slijedi put znanja i nauke. Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, kaže: “Prijednost učenog nad neučenim kao moja prijednost nad najslabijim od vas.“ Na drugom mjestu se kaže: “Ko bude slijedio put nauke, Allah će mu olakšati put ka Džennetu.“
Poznato je isto da ko traži nauku, za njega se mole meleki pa čak i ribe u vodi.
Od sunneta Božijeg Poslanika, je da čovjek bude jak, hrabar i kreposan. Muhamed, sallalahu alejhi ve sellem, kaže: “Jak vjernik je bolji i Allahu draži od slabog vjernika, a u obojici je hajr.“
Dakle, muslimanska zajednica u svim svojim elementima mora slijediti primjer Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se ne ohole prema robovima Božijim, ne varaju i ne otežavaju njihove poslove, kako bi ljudi bili sigurni jedni u druge, i da bi se povećalo njihovo međusobno povjerenje, kako bi mržnja nestala iz društva, uspostavila se harmonija i privrženost, i tada će pobijediti i ostvariti svoje nade i ambicije.
Ta jačina se može ogledati u znanju, intelektualnim sposobnostima, može biti i materijalno bogatsvo, i svakako etičke vrijednosti. Sunneta Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, je skromnost, blagost i poštivanje starijih od sebe. Božiji Poslanik, sallalahu alejhi ve selem, počeo je graditi državu, tako reći od ništa, ali za nepune 23 godine, uspio napraviti državu u kojoj su bili svi bezbedni, sigurni, i živjeli u blagostanju. Mi kao narod koji je preživio najteže godine Titove Jugoslavije, kada je vjeru bilo teško držati kao žaravicu u ruci, kao milost svoju, dao nam čovjeka iz našeg naroda. Čovjeka sa vizijom, neumornog i neustrašivog, koji čvrstom vjeri u Boga, a slijedeći praksu Allahovog Poslanika uspio da izvrši reformu i preporod Islamske zajednice, podigne ugled imama i bijele ahmedije, čovjek kojeg bošnjački narod ne pamti da je imao u svojim redovima. Posebnu pažnju plijeni njegova duboka i jedinstvena percepcija sunneta Božijeg Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, u vremenu u kojem je živio.

 

Leave a comment