Vijesti

Naš put je jasan

“Muslimanska omladino, postoje dva puta: džamija i propast. Sve što je mimo džamije je propast.” (Muftija Muamer Zukorlić, rhm)

Svaki vjernik, da bi postigao uspjeh na Budućem svijetu i bio sretan na ovom, treba težiti onome što mu je Gospodar propisao, što On Uzvišeni voli i čime je zadovoljan. Ujedno, treba da se kloni onoga što mu je Gospodar zabranio, ono što ne voli i čime nije zadovoljan.
Omladino,
Džamija je temelj zdravih odnosa u zajednici i muslimani toga trebaju biti svjesni i razvijati takve vrijednosti svojim dolaskom u džemat. Koliko su džamije značajne govori i činjenica da su to Allahu, dž.š., najdraža mjesta, a Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: „Džamije su Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome.“ (El-Džinn, 18) kao i potvrda Allahovog Posalnika, s.a.v.s. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Posalnik, s.a.v.s., rekao: „Allahova najdraža mjesta su džamije, a najmrža mjesta Allahu su pijace – čaršije.” (Muslim)
Zapitajmo se da li su i nama džamije najdraža mjesta i da li volimo da se u njima zadržavamo i ibadetimo?
Sve ono što čovjek spozna u džamiji o vjeri, sebi, kulturi i drugima, treba da manifestuje van džamije u svakom segmentu života. Bilo to da je u društvu, na poslu, školi, ulici i tako dalje. Ta pozitivna energija osjeća se i zrači svugdje i sa svakim. Ono sa čim čovjek napoji svoju dušu u džamiji, od najplemenitijih osobina i vrlina kao što su iskrenost, poštenje, pravednost, ljubav, treba težiti svim svojim bićem prenijeti van nje. Taj optimizam koji samo džamija nudi, ne može se ni na jednom drugom mjestu osjetiti.
Samo jedno moramo da shvatimo da je jedino džamija oličenje svakog dobra,a sve ostalo mimo nje je propast. A pod propašću podrazumijeva se sve ono što je Allah dž.š. zabranio, a to je ono što je štetno za samog čovjeka.
„O vjernici, vino, kocka, kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari i šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli ono što želite.” (El-Maide, 90)
„A onaj ko za zaštitinika uzme šejtana, a ne Allaha, sigurno će propasti.“ (En-Nisa, 119)
Prokleti šejtan poziva omladinu na: konzumiranje alkohola, konzumiranje opojnih droga, krađu, razgolićavanje, činjenje bluda (zinaluka), slušanje i gledanje harama, laž, prenošenje tuđih riječi, potvaranje čestitih vjernika i vjernica i tako dalje.
Ali ako vidimo svoju omladinu daleko od džamije, utonulu u bezposlici i zabavi, tada uvidimo da je njihova budućnost u opasnosti.
A onaj koji je svoju mladost u griješenju i haramima provodio on je svome tijelu samo slabost donio, pa mu je budućnost mučna i teška, a kazna koja ga na ahiretu čeka još je žešća i bolnija.
Sreću je samo našao onaj koji se za džamiju vezao, a unesrećio se onaj koji se dunjaluku i strastima prepustio. Pa uzmite pouku iz života vladara i pobožnjaka koji su prije tebe bili i prošli!
Jedna od najvrednijih stvari za vjernika je stalna borba protiv svojih strasti.
Omladina je najvredniji dio našeg ummenta, zato je neophodno da im pružimo islamsko obrazovaje.
Rekao je Allahov Posalnik s.a.v.s. : “Sedam vrsta ljudi će Allah uvesti u Svoj hlad onoga dana kada drugog hlada neće biti…” a između njih je spomenuo i: „mladić koji odrasta u robovanju Allahu.”
Nemoguće je uspostaviti pravednost i jednakost među vjernicima bez džamije, sve dotle dok se ne sakupe, pa se zajedno uredaju u safove i tako poredani bez privilegija i različitosti, te bez protekcije obrate Gospodaru svjetova, Allahu, dž.š., pokazajući pri tom svu svoju malenkost i poniznost.
Čuvajmo se šejtanskih spletki, kroz izvršavanje Allahovih, dž.š., naredbi i klonjenja Njegovih zabrana, te traženje Njegove zaštite! Čuvajmo se hrama i mekruha, ispunjavajmo farzove i sunnete, izvršavajmo sve preuzete obaveze, natječimo se u dobru i radujmo se i nadajmo se obećanim džennetima! Allahu, učvrsti nas na putu islama.
Draga omladino vi ste naša nada, naša budućnost i budućnost muslimana na ovim prostorima. Molim Allaha, dž.š., da našu omladinu uputi na Pravi put, i da je sačuva od svih dunjalučkih iskušenja i poniženja! Amin!

 

PIŠE: Aiša Jusufović, III-b2

“Softa” br. 72, rubrika: Muftijini učenici

Leave a comment