Vijesti

Medresa raspisala konkurs za radna mjesta nastavnika u odjeljenju u Tutinu

Medresa „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru raspisuje konkurs za sva radna mjesta nastavnika na predmetima: kiraet, akaid, fikh, ahlak, povijest islama, bosanski jezik, arapski jezik, engleski jezik, opšta historija, geografija, matematika, fizika, hemija, fizičko vaspitanje kao i za odgajateljice u odjeljenju Ženske medrese u Tutinu.

Kandidati mogu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. CV
  2. Kopiju diplome o završenom fakultetu ili postdiplomskih studija
  3. Prilog- esej viđenja načina vođenja predmeta ili vaspitnih aktivnosti

Uslovi konkursa:

  • da je kandidat pripadnik Islamske zajednice
  • da je tjelesno i duševno sposoban za službu
  • da ima završen fakultet
  • da je ukoliko aplicira za nastavu jezika sposoban da drži nastavu na stranom jeziku.

Konkurs je otvoren do 24. avgusta 2020. godine. Prijave slati ili dostaviti na adresu : Gradska 1, Novi Pazar u zgradi uprave Medrese, ili na e-mail: npmedresa@gmail.com

Leave a comment