Vijesti

Medresa „Gazi Isa-beg” raspisala dopunu konkursa za radna mjesta nastavnika i odgajatelja

Na osnovu člana 42. i 49. Statuta Medrese „Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru, a u cilju unapredenja vaspitno-obrazovnog procesa, Uprava Medrese „Gazi Isa-beg” raspisuje

DOPUNU KONKURSA
za radna mjesta nastavnika na predmetima:

kiraet, akaid, fikh, ahlak, tefsir, hadis, povijest islama, imamaet-vaz, bosanski jezik, arapski jezik, engleski jezik, turski jezik, konverzacija arapskog jezika, opšta historija, geografija, filozofija, psihologija, pedagogija, sociologija, matematika, fizika, hemija, biologija, osnovi informatike, fizičko vaspitanje kao i za osam odgajatelja u Muškoj i osam odgajateljica u Ženskoj medresi.

Kandidat je u obavezi dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1 CV,
2. kopiju diplome o završenom fakultetu ili postdiplomskih studija,
3. prilog – esej viđenja načina vođenja predmeta ili vaspitnih aktivnosti.

Uslovi konkursa:

– da je kandidat pripadnik Islamske zajednice,
– da je tjelesno i duševno sposoban za službu,
– da ima završen fakultet,
– da je, ukoliko aplicira za nastavu jezika, sposoban da drži nastavu na stranom jeziku.

Konkurs se produžava do 1. decembra 2019. godine.

Prijave na konkurs potrebno je dostaviti na adresu: Gradska 1/b, Novi Pazar u zgradi Uprave Medrese, lično, putem pošte ili elektronski na e-mail: npmedresa@gmail.com

Leave a comment