Vijesti

Kur’an i nauka

16.2.2023. godine održan je poseban dogadjaj gdje su učenice prve godine prikazale značaj nauke i njenu povezanost sa islamom.
One su na sebi svojstven način dotakle se glavnih aspekata na kojima se zasniva nauka i našli njeno utjemeljenje u islamu. Uzvišeni Allah u Kur’anu govori svojim vjernicima da trebaju pitati, izučavati, razmišljati, tražiti znanje, jer posmatrajući Allahova stvorenja uvidjećemo koliko je savršeno Allahovo stvaranje. Uzvišeni Allah u više djelova Kur’ana spominje prirodne fenomene poput Sunca, Mjeseca, planina, mora, životinja itd.

Leave a comment