Vijesti

Dvije svetinje koje moramo čuvati

“Svaki grijeh je odvratan, ali Allah za svaki grijeh odlaže kaznu, osim za dva. Za ta dva grijeha kazna stiže bez odlaganja, još na dunjaluku. To su: otimanje vakufa i nepokornost roditeljima.” (Muftija Muamer Zukorlić, rhm)

Zadovoljstvo roditelja

Od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Veliki grijesi su: Allahu pripisivati druga, neposlušnost roditeljima, ubiti nedužnu osobu i lažna zakletva. (El-Buhari)
Neposlusnost spram roditelja, prema ovom hadisu, definira se kao jedan od najvećih grijeha. Mnogo je primjera u Časnom Kur’anu u kojima Allah, dž.š., najstrožije osuđuje ovakvo ponašanje. Allah, dž.š., u Kur’anu u suri El-Isra u 24. ajetu kaže: …ne reci im ni ‘Uh!’ -i ne podvikni na njih. Roditeljsko pravo je ogromno i zauzima veoma značajno mjesto, ne samo u islamu, već i u društvu uopće. Zato je Allah, dž.š., naredio djeci poslušnost i odanost prema njima. Allaha obožavajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite!
Teško je nabrojati sve vidove neprimjernog ponašanja i načine na koje djeca iskazuju neposlušnost roditeljima, naročito kada je ova negativna pojava uzela maha više nego ikada prije u historiji. Upravo zato će oni koji se lijepo ophode prema svojim roditeljima imati dvostruku nagradu – na dunjaluku i na ahiretu, a oni koji se ružno ophode imati dvostruku kaznu – dunjalučku i ahiretsku.
Kada smo kod dunjalučkih kazni, one se najčešće očituju u uskraćivanju svih dunjalučkih blagodati, nafake i satisfakcija koje će imati oni koji se lijepo ophode prema svojim roditeljima. Dakle, takvoj osobi se neće primati dova, na dunjaluku neće imati lijepu konačnicu, neće mu se povećavati nafaka, njegov Gospodar neće biti zadovoljan njime, te postoji velika vjerovatnoća da ni njegova djeca neće imati lijep odnos prema njemu.

Vakuf

“O drugim pitanjima mogu kalkulisati sa političkim interesima – o svetinjama (vakufima) neću kalkulisati! Po cijenu da nestanem politički, bit ću na strani Islamske zajednice i svakog pedlja vakufske imovine i svakog prava Islamske zajednice. Neka to znaju i prijatelji i dušmani.” (Muftija Muamer Zukorlić, rhm)
Ovo su riječi rahmetli Muftije, koji je uspio u ovoj časnoj namjeri. Ne samo da su muslimani sa njim na čelu odbranili vakufe, nego ih unaprijedili i ojačali kao nikada, čime nas je naučio velikoj lekciji i zadužio do Sudnjeg dana.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Vakuf se ne može ni prodati, ni darovati, niti naslijediti, a njegovi prihodi se upotrebljavaju kao opće dobro!” Novi Pazar je grad koji je nastao na vakufima i koji leži na vakufima. Dobri i imućni muslimani, kao trajnu sadaku, gradili su puteve, česme, džamije i medrese… Nakon dolaska komunista na vlast, kako bi se obračunali sa vjerom i Islamskom zajednicom, krenuli su u otimanje vakufskih dobara. Čak ima i primjera da su na silu natjerali rukovodstvo Islamske zajednice da potpišu navodnu “prodaju” nekih vakufa.
“Neka se pripazi svako ko otima, uzurpira ili bespravno koristi vakuf i vakufsko dobro, pa još time hrani sebe i svoju porodicu. Bojte se Boga i bojte se Njegove kazne još na ovome svijetu. Zatrla su se imena pojedinaca, pa i sistema i vlastodrzaca koji su vakuf otimali. Oni su i na ovom i na ovom svijetu prokleti i poniženi.” (Muhamed ef. Fetić)
Dolaskom Muftije na poziciju predsjednika Mešihata početkom 90-ih godina kreće renesansa. Vraćaju se i grade novi vakufi: Medresa “Gazi Isa-beg”, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Fakultet za islamske studije, vrtići “Reuda”, Škola Kur’ana Časnog, Novopazarska banja, obnavlja se kompleks kod Altun-alem džamije i Arap-džamije…
Njegovi najbolji vakufi jesmo mi, polaznici medresa, vrtića, islamskog fakulteta, internacionalnog univerziteta, jer je on za života više puta ponovio: “Kvalitetni ljudi su najbolji resurs koje jedan narod može imati.”
Molim Svevišnjeg Gospodara da se smiluje našem Muftiji i uvede ga u najljepše mjesto u Džennetu! Amin!

 

Piše: Suhejla Muratović

“Softa” br. 72, rubrika: Muftijini učenici

Leave a comment