Vijesti

Čas prve pomoći – provjera znanja

Dana 7.11.2022. godine učenice su održale još jedan čas prve pomoći. Na ovom času dr. Alida Honsić je učenicama pripremila kratak test kako bi provjerile svoje znanje sa prethodnih časova. Učenice su postigle dobre rezultate.

U drugom dijelu časa doktorka ih je naučila kako da mjere silu primijenjenu fluidom na površini, odnosno mjerenje pritiska. 

Zahvaljujemo se doktorki koja izdvaja svoje vrijeme kako bi nas podučila ovom veoma korisnom znanju.

 

Leave a comment