Vijesti

Zajednička briga o svim slojevima društva

Dana 22.11.2022. godine direktor Doma za lica ometena u razvoju Omer Đondić, u znak zahvalnosti za podršku u radu od strane Mešihata Islamske zajednice i Medrese „Gazi Isa-beg“, najviše izraženu u kurbanskom mesu za potrebe Doma, je ispred ustanove kojom rukovodi uručio donaciju u vidu TV-a i laptop računara, za potrebe učenika i nastavnog procesa. U želji za uspješnijom saradnjom na projektima koja donose boljitak cijelom društvu, Dom se zahvaljuje Mešihatu i Medresi za sve što su do sada uradili da pomognu ovu ustanovu.

Leave a comment