Vijesti

Bogobojazni su elita (učenički blog)

„Onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći.“ (Et-Talak, 2)

Hvala pripada Uzvišenom Allahu, dž.š., neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i neka je mir, spas, čast i dostojanstvo na sve Allahove, dž.š., iskrene robove.

Allah, dž.š., u Kur’an-i-Kerimu kaže: „A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći.“ (Et-Talak, 2)

Kur’anski poziv nam ukazuje na to da, kao što je Allah Jedini koji te je stvorio, On je i Jedini u davanju izlaza.

Jedne prilike su upitali Aliju ibn Ebi Taliba, r.a., šta je to bogobojaznost, pa im je odgovorio da je bogobojaznost strah od Allaha, vjerovanje u Objavu, zadovoljavanje malim i priprema za Dan povratka Allahu.

Biti bogobojazan znači biti svjestan Allaha, dž.š., na svakom mjestu, jer je takvaluk svijest o Božijoj sveprisutnosti. Allah, dž.š., je bogobojaznost smjestio na najsigurnije mjesto, u čovjekovo srce, pa je Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike ashabima rekao: „Bogobojaznost je ovdje“- ponavljajući tri puta, pokazujući na svoja prsa, odnosno srce (Muslim, 239). Doista je bogobojaznost najveća vrijednost ovog svijeta za koju će mnogi biti spremni u jednom trenutku dati sve, samo da dobiju jedno dobro djelo koje je prožeto bogobojaznošću. Na dunjaluku smo putnici koji trebaju ponijeti ono što im je za put najpotrebnije. Požurimo da se opskrbimo bogobojaznošću, jer nam to Uzvišeni kaže: „I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I mene se bojte, o razumom obdareni!“ (El-Bekara, 197).

BogobojazNost je lijek

Bogobojaznost je lijek za dvije bolesti današnjice, lijek za beznađe i naizgled nemogućnost izlaska iz teške situacije, te je i lijek za one koji se boje za opskrbu. Uzvišeni kaže: „…a onome ko se Allaha boji, On će izlaz naći i obskrbit će ga odakle se i ne nada.“ (Et-Talak 2, 3).

Danas je sve više onih koji u očaj padaju kada ih pritisnu teške životne nedaće, bolest, tuga, depresija, kriza i slično. Sve je više mladih koji se ne odlučuju na brak bojeći se za opskrbu i sve je više onih koji se prepuste šejtanu i jadikovanju u teškoj situaciji i kada ne vide izlaz. Takvima, a i nama svima su primjer Allahovi Poslanici, među kojima je Ibrahim, a.s., kojeg je Allah, dž.š., izbavio iz teške situacije putem bogobojaznosti. On  biva bačen u vatru tolike veličine da nijedna ptica nije mogla iznad tog pojasa preletjeti, jer je najbolju odjeću imao, kako Uzvišeni kaže: „…a odjeća bogobojaznosti je najbolja odjeća!“ (El-A’raf, 26).

Primjer bogobojaznosti su Allahovi Poslanici

Jusuf, a.s., je bio bačen u bunar i imao je mnoga iskušenja. Zatim je i Benjamin sa njim otišao, pa je Jakub, a.s., trpio iskušenje izgubivši dva vrijedna sina. Uzvišeni, prenoseći njegove riječi, kaže: „O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova, i ne gubite nadu u Allahovu milost.“ (Jusuf, 87).

Nemoj gubiti nadu, jer beznađe te nekada može odvesti u nevjerovanje, međutim, ako želiš naći rješenje, moraš biti bogobojazan. Kao što se čuvaš trnja na trnovitoj zemlji, tako moraš čuvati Allahove granice. Nakon toga, tvoja nagrada će biti da nijedna vrata neće ostati zatvorena, a da ih Allah neće otvoriti.

Kada je Nuh, a.s., ispoljio bogobojaznost, Allah je sačuvao njega i vjernike koji su bili sa njim na lađi. Musa, a.s., se našao ispred mora, a iza njega faraon. Rekao je: „Sa mnom je moj Gospodar.“ (Eš-Šu’ara, 62)

Iskušenja su uvijek propraćena blagodatima, ali uz uslov da se istinski bojiš Allaha. Pouzdanost u Allaha životne brige pretvara u uživanje, uzimanje u davanje, a čovjekovu bol u nadu.

Uzrok opskrbe koja dolazi odakle se i ne nadaš

Uzrok opskrbe jeste bogobojaznost, a posebno ona kada si u osami. Opskrba koja ti dolazi odakle se i ne nadaš, nije samo imetak, već je i uputa, odgoj djece, mudrost, širokogrudost… Budi bogobojazan kako bi u svome životu vidio blagoslov, bilo da je riječ o opskrbi, imetku,  zdravlju, porodici. Postoji Džennet i postoji odjeća. Odjeća bogobojaznosti štiti te na ovome svijetu od svih nedaća i poteškoća. Tvoj Gospodar koji te je stvorio neće te zapostaviti. Pouzdaj se u Allaha. Budi siguran da će te On opskrbiti.

Najvrednije što se robu podari na ovome svijetu nije imetak koji ga vodi u nesreću, već kako kaže Uzvišeni: „Najbolja opskrba je bogobojaznost.“ (El-Bekare, 197)

Bogobojaznost su vrata koja vode sreći iznad zemlje, ispod nje i na Dan polaganja računa. Molim Allaha da nas učini od onih koji ga se boje u svakoj situaciji i javno i tajno. Allahu, molimo Te da nas učiniš najbogobojaznim robovima, koji Te se najviše boje, koje najviše voliš i koji Ti se najviše nadaju.

 

Priredila: Aiša Jusufović

Učenički časopis Softa, br. 73-74

Leave a comment