All posts by Amela

21688173_1541862375870916_1514078720137346163_o-800x600-681x511
Medresa „Gazi Isa-beg” raspisala dopunu konkursa za radna mjesta nastavnika i odgajatelja

Na osnovu člana 42. i 49. Statuta Medrese „Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru, a u cilju unapredenja vaspitno-obrazovnog procesa, Uprava Medrese „Gazi Isa-beg” raspisuje DOPUNU KONKURSA za radna mjesta nastavnika na predmetima: kiraet, akaid, fikh, ahlak, tefsir, hadis, povijest islama, imamaet-vaz, bosanski jezik, arapski jezik, engleski jezik, turski jezik, konverzacija arapskog jezika, opšta historija, geografija, […]