Vijesti

Šejh Matrudi i dr. Plojović gosti Saudijske KSA TV

Uključenje šejha Matrudija je na 00:30 minuti.

Uključenje dr. Rešad ef. Plojovića je na 07:55 minuti.

https://www.youtube.com/watch?v=VJM7APa9AYA&feature=youtu.be

Informativna služba

]]>