Vijesti

Medresa: Konkurs za prijem u prvi razred 2016/2017.

NA OSNOVU ČLANA 52. STATUTA, UPRAVNI ODBOR MEDRESE “GAZI ISA-BEG” U NOVOM PAZARU RASPISUJE

K O N K U R S

ZA PRIJEM U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI

medresa

Školovanje u Medresi “Gazi Isa-beg” traje četiri godine. Skola je internatskog tipa. Kandidat za prijem u Medresu treba da ispunjava sljedeće uslove:
  • da nije stariji-a od 17 godina,
  • da je završio-la osmogodišnju školu s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem,
  • da je duševno i tjelesno zdrav-a,
  • da je završio-la drugi stupanj vjeronauke,
Prijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Prednost za upis imaju kandidati koji su završili osmogodišnju školu s odličnim uspjeliom i oni koji na prijemnom ispitu pokažu najviše znanja. Prijemni ispit će se održati u Medresi “Gazi Isa-beg” u subotu 18. juna 2016. godine, za muškarce i djevojke. Prijemni ispit za istureno žensko odjeljenje medrese u Preševu će se održati u subotu 18. juna 2016. godine, u prostorijama Medrese u Preševu. Prijemni ispiti počinju u devet sati. (09:00h) Molbe za prijemni ispit podnose se na adresu: Medresa “Gazi Isa-beg” ulica Gradska 1/b, 36300 Novi Pazar. Krajnji rok za podnošenje molbi je 15. juni 2016. godine. Uz molbe prilažu se i sljedeća dokumenta:
  • izvod iz matične knjige rodenih,
  • svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi ili svjedočanstva za 5, 6, 7 i 8 razred,
  • Ijekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav-a,
  • Pismeni pristanak roditelja ili staratelja da kandidat može upisati Medresu,
  • Pismeni pristanak roditelja, staratelja ili Medžlisa (Džamijskog odbora) Islamske zajednice da će redovno izvršavati materijalne obaveze prema Medresi.
Molimo sve kandidate da tačno naznače adresu prebivališta i broj telefona, kako bismo ih uredno i na vrijeme mogli obavijestiti o rezultatima prijemnog ispita. Naknadne molbe i niolbe sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji su zainteresirani za upis u Medresu, mogu koristiti Informator koji sadrži pitanja iztesta na prijemnom ispitu. Ostale informacije mogu se dobiti na Telefon 020/311-770.

Predsjednik Upravnog odbora

Hajro ef. Tutić

]]>