Vijesti

Direktor Medrese Rešad Plojović odbranio doktorsku tezu o Zekatu

BIOGRAFIJA KANDIDATA Kanididat, Rešad Plojović, od oca Bilala i majke Ramize, rođen je u Lukarima – Novi Pazar, 11.11.1975. godine. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu. Školovanje u Gazi Isa-begovoj medresi u Novom Pazaru, okončao 1994. godine. Upisao Univerzitet Al-Azhar u Kairu i 1998. diplomirao na fakultetu „Šeriat i pravo“, odsjek „Islamsko pravo“. Iste godine se vratio u Novi Pazar i stavio na raspolaganje Islamskoj zajednici, kada je imenovan za profesora u Medresi Gazi Isa-beg u Novom Pazaru.

  1. godine upisao postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a nakon odslušanih predavanja u trajanju od dvije godine i položenih 5 ispita, studij nastavio na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, položio razliku predmeta i na njemu okončao postdiplomske (master) studije.
Od uvođenja rubrike pitanja i odgovori u glasilu Islamske zajednice „Glas islama“, 1998. g. odgovara na pitanja čitalaca. Obnaša dužnost Fetva-i-emina Islamske zajednice od ustanovljenja ove funkcije. Bio rukovodilac Vjersko-prosvjetne službe Mešihata IZ-e Sandžaka od njenog osnivanja do 2007., a sa vraćanjem vjeronauke u školski sistem R.  Srbije 2001. imenovan je koordinatorom za islamsku vjeronauku. Učestvovao u prilagođavanju (recenziji) udžbenika islamske vjeronauke za sve razrede osnovne i srednje škole. Prilikom objedinjavanja Islamske zajednice u Srbiji, 2007. g., bio je kandidat na izborima za predsjednika Mešihata, tada je izabran za muftiju beogradsko-novosadskog i ovu funkciju vršio sve do 2011.g. Bio potpredsjednik Mešihata IZ-e u Srbiji od 2007. do 2014.g., te predsjednik Upravnog odbora Medrese do 2011. g.
  1. g. je izabran za direktora Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru i na ovoj funkciji se nalazi trenutno.
Predsjednik je Komisije Mešihata IZ-e za organiziranje hadža, član Mešihata i Sabora IZ-e u Srbiji, bio koordinator Štaba za odbranu IZ-e i Štaba za zaštitu prava vjeroučitelja i aktivan član brojnih komisija i tijela IZ-e, koje su radile na očuvanju IZ-e i njene imovine, posebno nakon agresije na IZ-u i pokušaja puča 2007. g. Učestvovao je na brojnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu na kojima  je predstavljao IZ-u. Učesnik je međunarodnih konferencija o hadžu, vakufima, obrazovanju u IZ-i, vjeronauci i slično. Objavljeni radovi:
  • Kako i gdje dati zekat i sadekatu-l-fitr (brošura o propisima zekata i sadekatu-l-fitra), El-Kelime, Novi Pazar
  • Kako obaviti hadž (priručnik za obavljanje Hadža i Umre), El-Kelime, Novi Pazar
  • Pitanja i odgovori (redovna rubrika u Glasu Islama od 1998 – 2016. g.)
  • Hadž u Sandžaku (međunarodna konferencija o hadžu u Sarajevu)
Oženjen je ( supruga Sajma) i otac troje djece: Amine, Ensara i Zejda. Novi Pazar, 08. 06. 2016. godine https://youtu.be/9KU8KogyOkg IMG_4854 IMG_4885IMG_4846IMG_4850 IMG_4838  IMG_4852 IMG_4844

Informativna služba

]]>