Medresa "Gazi Isa-beg"

Cilj Medrese je da odgaja i obrazuje učenike u duhu islama, razvija u njima ljubav prema islamu i da'wetskom pozivu i da osigura osnove za njihovo dalje samoobrazovanje i upućivanje u raznovrsne oblike vjerskog života i rada Islamske zajednice