12/03/2017

Dijamant ne gubi vrijednost ako misliš da je obični kamen

Piše Hena Džanković IVb Idući kroz život, prolazeći kroz vrijeme, ljudi se susreću sa brojnim situacijama, prilikama, ljudima, raspoloženjima, osjećanjima i svim onime što utiče na […]