Naš cilj
Cilj Medrese je da odgaja i obrazuje učenike u duhu islama, razvija u njima ljubav prema islamu i da'wetskom pozivu i da osigura osnove za njihovo dalje samoobrazovanje i upućivanje u raznovrsne oblike vjerskog života i rada Islamske zajednice
Ko smo mi?
Ova medresa prestavlja srednju vjersku školu ili islamsku gimnaziju, koja svojim polaznicima, u duhu islamskih propisa, daje odgoj, vjersko i opšte obrazovanje i sprema ih za nastavak školovanja na islamskim i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Školovanje u Medresi traje četiri godine. Gazi Isa-begova medresa je internatskog tipa i djeluje kao jedinstvena škola sa muškim i ženskim odjeljenjima.
Šta mi radimo?
Radimo na razvijanju osobina produktivne islamske ličnosti učenika, koji će biti u stanju da ostvaruje funkcije imama, hatiba i muallima i uopšte uloge islamskog radnika ili radnika na nekom drugom polju koji će raditi za prosperitet muslimana na ovom prostoru.

Direktor Medrese


Na područije današnjeg Sandžaka ovo neprocjenjivo blago – znanje donose Turci Osmanlije. To je prestvljalo duhovno-svjetovni preporod ondašnjeg stanovništva i zato Sandžak i dan danas čuva tu vrijednost.

Medresa

Gazi Isa-beg


Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an – poduči se Kur'anu – a zatim druge podučava njemu."

Muhammed alejhi selam

Pridruži nam se i ti u ovoj plemenitoj školi!